07.02.2018

Swoboda Zamawiającego w podziale zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z art. 36aa ust. 1 PZP Zamawiający może podzielić zamówienie na części. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do określenia zakresu i przedmiotu poszczególnych części zamówienia.

W sprawie możliwości podziału zamówienia na części, Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok 10 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2236/17).

W orzeczeniu stwierdzono, że zarówno decyzja w zakresie samego podziału, jak i sposobu podziału zamówienia, pozostawione jest autonomicznej woli Zamawiającego, który określa w tym zakresie swoje potrzeby.

„Swoboda Zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą uczciwej konkurencji.” (KIO 2236/17)

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej konieczne jest badanie, czy decyzja podziału zamówienia oraz ilości części, nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa