07.02.2018

Swoboda Zamawiającego w podziale zamówienia

Zgodnie z art. 36aa ust. 1 PZP Zamawiający może podzielić zamówienie na części. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do określenia zakresu i przedmiotu poszczególnych części zamówienia.

W sprawie możliwości podziału zamówienia na części, Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok 10 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2236/17).

W orzeczeniu stwierdzono, że zarówno decyzja w zakresie samego podziału, jak i sposobu podziału zamówienia, pozostawione jest autonomicznej woli Zamawiającego, który określa w tym zakresie swoje potrzeby.

„Swoboda Zamawiającego w decyzji o braku podziału zamówienia na części ograniczona jest zasadą uczciwej konkurencji.” (KIO 2236/17)

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej konieczne jest badanie, czy decyzja podziału zamówienia oraz ilości części, nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO