28.08.2018

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia

Zakazane jest opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. Zarazem zakaz ten nie dotyczy tylko opisu przedmiotu zamówienia, który wskazuje na konkretny produkt, ale także takiego, który hipotetycznie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 580/17).

„Jednakże zakaz ten nie oznacza konieczności nabycia przez Zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między Wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego.” (KIO 570/17)

Zatem należy pamiętać: prawo konkurencji nie jest prawem bezwzględnym! Zawsze należy uwzględniać potrzeby Zamawiającego uzasadnione specyfiką zamówienia!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO