28.08.2018

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zakazane jest opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję. Zarazem zakaz ten nie dotyczy tylko opisu przedmiotu zamówienia, który wskazuje na konkretny produkt, ale także takiego, który hipotetycznie mógłby wpłynąć na konkurencję na rynku - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 580/17).

„Jednakże zakaz ten nie oznacza konieczności nabycia przez Zamawiającego dostaw, usług czy robót budowlanych nieodpowiadających jego potrzebom, zarówno co do jakości, funkcjonalności czy wymaganych parametrów technicznych, a jedynie nakazuje dopuścić konkurencję między Wykonawcami mogącymi spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia bez ograniczania dostępu do niego.” (KIO 570/17)

Zatem należy pamiętać: prawo konkurencji nie jest prawem bezwzględnym! Zawsze należy uwzględniać potrzeby Zamawiającego uzasadnione specyfiką zamówienia!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa