18.01.2017

Udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki wymaga okoliczności uzasadniających!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający ustala warunki dotyczące oczekiwań, realizacji i innych wymogów mających związek z przedmiotem zamówienia oraz jego wykonaniem.

Sam ten fakt nie daje jednak Zamawiającemu prawa do ogłoszenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Jeżeli warunki postawione przez Zamawiającego, może spełnić więcej niż jeden Wykonawca, Zamawiający nie ma prawa zapraszać do złożenia oferty tylko jednego Wykonawcy.

Takie stwierdzenie zawarła Krajowa Izba Odwoławcza w Uchwale z 25 października 2016 r. (sygn. KIO/KD 66/16) na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) PZP. W artykule tym wymieniono i ściśle określono przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa