06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający ma pełną autonomię, co do podjęcia decyzji o poszukiwaniu dodatkowych środków na realizację zamówienia – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

W orzeczeniu z 22 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt KIO 2608/18, Izba uznała, że odmowa zwiększenia kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.

„Nie pozbawia Zamawiającego możliwości unieważnienia postępowania także wcześniejsze skierowanie do Wykonawcy wezwania w trybie art. 26 ust. 1 PZP, gdyż unieważnienie może nastąpić także po dokonaniu oceny ofert.” (KIO 2608/18)

Istnieje jednak możliwość zaskarżenia unieważnienia postępowania przez Zamawiającego na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP. Jako przykład KIO wskazała tutaj sytuację, w której ustalono by, że Zamawiający celowo zaniżył i w sposób nierzetelny czy wręcz kłamliwy podał kwotę, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP. W ten sposób Zamawiający potencjalnie mógłby arbitralnie unieważnić postępowanie, choć posiada na realizację danego zadania specjalnie wyznaczone środki.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa