17.05.2017

Unieważnienie zamówienia z powodu nieusuwalnej wady postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. W wyroku z 22 lutego 2017 r. (sygn. KIO 262/17) KIO odniosła się do art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP, który nakazuje anulowanie zamówienia, jeżeli umowa zawarta przy nieusuwalnych błędach w postępowaniu i tak będzie podlegała odrzuceniu.

Jak dalej wskazuje KIO, przywołana przesłanka obowiązku unieważnienia postępowania opiera się na wystąpieniu łącznie trzech okoliczności:

  1. Musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania).
  2. Wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Reasumując: wada postępowania uzasadniająca unieważnienie postępowania musi rzeczywiście wystąpić, mieć charakter trwały i powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa