17.05.2017

Unieważnienie zamówienia z powodu nieusuwalnej wady postępowania

Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła, że Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą. W wyroku z 22 lutego 2017 r. (sygn. KIO 262/17) KIO odniosła się do art. 93 ust. 1 pkt 7 PZP, który nakazuje anulowanie zamówienia, jeżeli umowa zawarta przy nieusuwalnych błędach w postępowaniu i tak będzie podlegała odrzuceniu.

Jak dalej wskazuje KIO, przywołana przesłanka obowiązku unieważnienia postępowania opiera się na wystąpieniu łącznie trzech okoliczności:

  1. Musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania).
  2. Wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  3. Wada ta musi być niemożliwa do usunięcia.

Reasumując: wada postępowania uzasadniająca unieważnienie postępowania musi rzeczywiście wystąpić, mieć charakter trwały i powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO