21.06.2017

Użycie konkretnych parametrów narusza konkurencję!

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dla uznania naruszenia uczciwej konkurencji wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia.

Nie tylko oznaczenia producenta w SIWZ

Wyrokiem z 19 kwietnia 2017 r., Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 607/17) orzekła, że przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę czy wyrób. Naruszeniem uczciwej konkurencji jest także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych – nieuzasadnionych obiektywnymi potrzebami Zamawiającego – które uniemożliwiają ubieganie się niektórych Wykonawców o udzielenie zamówienia. W ten sposób ograniczony zostaje krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

„Naruszenie uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia należy badać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze przedmiot zamówienia, rynek potencjalnych podmiotów, mogących zrealizować dane zamówienie oraz obiektywne uzasadnione potrzeby Zamawiającego.” (KIO 607/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO