21.06.2017

Użycie konkretnych parametrów narusza konkurencję!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dla uznania naruszenia uczciwej konkurencji wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia.

Nie tylko oznaczenia producenta w SIWZ

Wyrokiem z 19 kwietnia 2017 r., Krajowa Izba Odwoławcza (KIO 607/17) orzekła, że przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę czy wyrób. Naruszeniem uczciwej konkurencji jest także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych – nieuzasadnionych obiektywnymi potrzebami Zamawiającego – które uniemożliwiają ubieganie się niektórych Wykonawców o udzielenie zamówienia. W ten sposób ograniczony zostaje krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

„Naruszenie uczciwej konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia należy badać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze przedmiot zamówienia, rynek potencjalnych podmiotów, mogących zrealizować dane zamówienie oraz obiektywne uzasadnione potrzeby Zamawiającego.” (KIO 607/17)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa