12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała po raz kolejny, że opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów SWZ i mocno wpływa na kształtowanie przyszłych ofert. W wyroku z 12 lutego 2021 r. Izba podkreśliła, że opis ten ma być jednoznaczny i wyczerpujący!

Przejrzysty opis w interesie Zamawiającego

Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, posługując się dokładnymi określeniami oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzanie oferty. Zgodnie z powyższym, opis przedmiotu zamówienia powinien pozostawiać jak najmniej miejsca na domysły i interpretacje ze strony Wykonawców.

Jak przyznała KIO, chociaż sporządzenie jasnego opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, to ostatecznie jest to w jego interesie. Dobry opis przedmiotu zamówienia zmniejsza ryzyko niedoszacowania ceny wykonania zamówienia, co może się zakończyć jego niewykonaniem. Zmniejsza również ryzyko przeszacowania kosztów wykonania zamówienia: „[…] jeśli Wykonawcy doskonale znają szczegóły przyszłego zamówienia, to są wówczas w stanie bardzo precyzyjnie określić cenę składanej oferty, bez zakładania zbędnych nadwyżek związanych z ponoszeniem różnego rodzaju ryzyk.” (KIO 69/21)

Podsumowanie 

Za Krajową Izbą Odwoławczą powtarzamy, że opis przedmiotu zamówienia powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i klarowny. Jest to obowiązek Zamawiającego, ostatecznie jednak chroni bardziej interesy jego niż Wykonawców.

Podziel się artykułem