12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza wskazała po raz kolejny, że opis przedmiotu zamówienia jest jednym z najważniejszych elementów SWZ i mocno wpływa na kształtowanie przyszłych ofert. W wyroku z 12 lutego 2021 r. Izba podkreśliła, że opis ten ma być jednoznaczny i wyczerpujący!

Przejrzysty opis w interesie Zamawiającego

Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, posługując się dokładnymi określeniami oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzanie oferty. Zgodnie z powyższym, opis przedmiotu zamówienia powinien pozostawiać jak najmniej miejsca na domysły i interpretacje ze strony Wykonawców.

Jak przyznała KIO, chociaż sporządzenie jasnego opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, to ostatecznie jest to w jego interesie. Dobry opis przedmiotu zamówienia zmniejsza ryzyko niedoszacowania ceny wykonania zamówienia, co może się zakończyć jego niewykonaniem. Zmniejsza również ryzyko przeszacowania kosztów wykonania zamówienia: „[…] jeśli Wykonawcy doskonale znają szczegóły przyszłego zamówienia, to są wówczas w stanie bardzo precyzyjnie określić cenę składanej oferty, bez zakładania zbędnych nadwyżek związanych z ponoszeniem różnego rodzaju ryzyk.” (KIO 69/21)

Podsumowanie 

Za Krajową Izbą Odwoławczą powtarzamy, że opis przedmiotu zamówienia powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i klarowny. Jest to obowiązek Zamawiającego, ostatecznie jednak chroni bardziej interesy jego niż Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa