18.10.2016

Wadium jednego członka konsorcjum obejmuje wszystkich

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nie ma możliwości indywidualnego różnicowania odpowiedzialności w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W wyroku z 3 czerwca 2016 r., w sprawie o sygnaturze KIO 808/16, Izba orzekła, że jeśli jakikolwiek spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odstąpi od podpisania umowy lub nie zastosuje się do innych postanowień Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z gwarancji wadialnej.

Sprawa dotyczyła wykluczenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ze względu na wadliwe wadium, udzielone w gwarancji ubezpieczeniowej na jednego z członków konsorcjum.

Bez znaczenia jest, który z Wykonawców jest stroną zawinioną, ponieważ przepisy nie rozróżniają podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa