18.10.2016

Wadium jednego członka konsorcjum obejmuje wszystkich

Nie ma możliwości indywidualnego różnicowania odpowiedzialności w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W wyroku z 3 czerwca 2016 r., w sprawie o sygnaturze KIO 808/16, Izba orzekła, że jeśli jakikolwiek spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odstąpi od podpisania umowy lub nie zastosuje się do innych postanowień Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z gwarancji wadialnej.

Sprawa dotyczyła wykluczenia oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ze względu na wadliwe wadium, udzielone w gwarancji ubezpieczeniowej na jednego z członków konsorcjum.

Bez znaczenia jest, który z Wykonawców jest stroną zawinioną, ponieważ przepisy nie rozróżniają podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO