28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Pojęcie wartości szacunkowej zamówienia może być mylnie utożsamiane z kwotą, jaką Zamawiający chce przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji. Taka pomyłka może budzić po stronie Wykonawców wątpliwość, czy wybrana oferta na pewno została wytypowana zgodnie z prawem zamówień publicznych.

W wyroku z 20 sierpnia 2020 r. (KIO 1401/20), Krajowa Izba Odwoławcza klarownie wyjaśniła, czym różnią się i jak w toku postępowania o udzielenie zamówienia mogą być zmieniane powyższe wartości zamówienia.

Cechy wartości szacunkowej zamówienia zostały określone w art. 32 PZP. Kwota ta nie musi zawierać podatków od towarów oraz usług i jest obliczana na podstawie szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy. Zgodnie z art. 32 ust.1 PZP, kwota ta powinna być ustalona z należytą starannością.

Kwota podawana przed otwarciem oferty jest najczęściej wartością szacunkową zamówienia powiększoną o podatek od towarów i usług. Jednak zgodnie z ustawą PZP nie zawsze musi tak być. Jak zauważyła KIO:

„Najczęściej kwota podawana przed otwarciem ofert odpowiada szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, jednak przepisy ustawy PZP pozwalają, aby kwota ta odbiegała od tej wartości. Może zatem być ona wyższa lub niższa od szacunkowej wartości zamówienia, bowiem odpowiada ona faktycznym możliwościom Zamawiającego, co do sfinansowania danego zamówienia.” (KIO 1401/20).

Rozróżnienie tych dwóch wartości jest o tyle istotne, że zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 PZP Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeśli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę podawaną przed otwarciem oferty. Co ważne, ten sam artykuł PZP pozwala Zamawiającemu na podniesienie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 2 pkt 5 PZP) 

Podsumowanie

Wartość szacunkowa zamówienia jest ustalana ściśle na podstawie przepisów PZP i powinna być ustalona z należytą starannością.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie inwestycji, która może być podstawą do wybrania oferty jest realną sumą, którą Zamawiający może przeznaczyć na inwestycję i może być zwiększona w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa