14.12.2016

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów tylko raz

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jest obowiązkiem Zamawiającego.

Jednakże, wielokrotne wzywanie Wykonawcy do uzupełnienia tego samego dokumentu stanowiłoby złamanie zasady jednokrotności uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Stwierdzenie takie zawarła Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 26 września 2016 r. (KIO 1648/16; KIO 1660/16). O decyzji Izby przeważył pogląd – utrwalony zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie – że stosowanie wezwania do uzupełnienia dokumentów ma charakter wyjątkowy i jednorazowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa