14.12.2016

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów tylko raz

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów jest obowiązkiem Zamawiającego.

Jednakże, wielokrotne wzywanie Wykonawcy do uzupełnienia tego samego dokumentu stanowiłoby złamanie zasady jednokrotności uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

Stwierdzenie takie zawarła Krajowa Izba Odwoławcza w orzeczeniu z 26 września 2016 r. (KIO 1648/16; KIO 1660/16). O decyzji Izby przeważył pogląd – utrwalony zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie – że stosowanie wezwania do uzupełnienia dokumentów ma charakter wyjątkowy i jednorazowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO