25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Powyższe uprawnienie wprost reguluje art. 87 ust. 1 PZP.

Dodatkowo, zgodnie z powyższą regulacją niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą:

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

Krajowa Izba Odwoławcza w uchwale podjętej 9 maja 2019 r. wskazała, że zastosowanie art. 87 ust. 1 PZP wymaga wystąpienia wątpliwości po stronie Zamawiającego.

W ocenie Izby, istnienie tych wątpliwości powinno wynikać z uzasadnionych przesłanek, choćby w postaci dowodu przedstawionego przez innego Wykonawcę.

„Trudno racjonalnie oczekiwać, że Zamawiający każdorazowo będzie uchylał swoje decyzje na skutek gołosłownych twierdzeń innych Wykonawców.”  (KIO/KD 38/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa