23.05.2018

Wyjaśnienia w zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W toczącym się postępowaniu Zamawiający może żądać od Wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Art. 25 ust. 1 PZP za dokumenty niezbędne uznaje m.in. te potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu czy brak podstaw wykluczenia.

Wymagane dokumenty i oświadcza muszą być wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Wyrokiem z 28 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 244/2018) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Zamawiający może wezwać do złożenia wyjaśnień tylko w przypadku, gdy zrodzą się u niego jakiekolwiek wątpliwości odnośnie złożonej oferty.

Należy zapamiętać zatem, że gdy Zamawiający ma pewność odnośnie dołączonych do oferty oświadczeń i dokumentów nie można żądać od Zamawiającego, aby ten wzywał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa