27.09.2016

Wyjaśnienia Wykonawcy – rażąco niska cena

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Kwestii wyjaśnień Wykonawcy, mających na celu wykazanie, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, dotyczył wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 6 czerwca 2016 r. (KIO 800/16)

KIO wskazała, że wyjaśnienia składane Zamawiającemu przez Wykonawcę „winny być konkretne, jasne, spójne i adekwatne dla danego przedmiotu zamówienia”.

Staranność Wykonawcy przy składaniu wyjaśnień jest warunkiem podstawowym. Zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP, to właśnie na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

W wyjaśnieniach Wykonawca powinien wskazać okoliczności, które stanowiły podstawę wyceny oferty dla Zamawiającego.

Zamawiający bazuje na informacjach uzyskanych od Wykonawcy, dlatego właśnie Wykonawca powinien dołożyć najwyższej staranności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa