14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a obligatoryjne przesłanki wykluczenia wskazuje art. 24 ust. 1 PZP.

Co ważne, gdy Zamawiający postanowi o wykluczeniu Wykonawcy, jest on zobowiązany należycie uzasadnić swoją decyzję.

Uzasadnienie musi być zrozumiałe

Krajowa Izba Odwoławcza poruszyła kwestię uzasadnienia wykluczenia z postępowania w wyroku z 10 kwietnia 2018 r.

W sprawie o sygn. akt KIO 550/18 Izba uznała, że wykluczając Wykonawcę z postępowania Zamawiający zobowiązany jest w sposób jasny i klarowny opisać wszystkie okoliczności towarzyszące tej czynności. W innym przypadku Wykonawca może jedynie domyślać się podstaw faktycznych, stanowiących powody wykluczenia go z postępowania.

„Skutkiem wadliwego sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia wykluczenia Wykonawcy z postępowania, z uwagi na jego ogólność, bez wątpienia jest niemożność prawidłowego postawienia zarzutów odwołania.” (KIO 550/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa