01.03.2017

Wykluczenie Wykonawcy za odstąpienie od podpisania Umowy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający ma obowiązek ustalić jakie okoliczności były przyczyną naruszenia obowiązków zawodowych czy też niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia – stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2335/16).

Izba orzekała w sprawie, w której Zamawiający zarzucił jednemu z Wykonawców brak uczciwości i rzetelności zawodowej w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o zamówienie publiczne. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2) PZP Zamawiający wykluczył tego Wykonawcę z postępowania.

KIO stwierdziła jednak, że Zamawiający wykluczył Wykonawcę w sposób automatyczny i bezrefleksyjny. Stan faktyczny odstąpienia od podpisania umowy o zamówienie publiczne potwierdza, iż nie doszło do poważnego naruszenia obowiązków zawodowych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa