17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 19 lipca 2018 r. (sygn. akt KIO 1295/18) orzekała na temat wykluczenia z postępowania Wykonawców będących w zmowie przetargowej. Podstawę prawną stanowi tutaj art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP.

Postępowanie dotyczyło przetargu na budowę drugiej linii metra ogłoszonego przez spółkę Metro Warszawskie. Oferty w postępowaniu złożyło konsorcjum Astaldi i Gülermak Sp. z o.o. oraz Sinohydro Corporation Ltd. W odwołaniu do KIO Sinohydro Corporation Ltd. zarzucił zamawiającemu Metro Warszawskie Sp. z o.o. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 20 PZP przez zaniechanie wykluczenia konsorcjum Astaldi i Gülermak oraz wybór jego oferty pomimo, iż ma ona antykonkurencyjny charakter.

Skład Orzekający KIO oddalił odwołanie, uzasadniając, że wykonawca Sinohydro nie udowodnił zmowy przetargowej.

W ocenie Izby art. 23 ust. 1 PZP nie wskazuje zasad tworzenia konsorcjów, zaś samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum nie jest wystarczające dla uznania, że doszło do niedozwolonego porozumienia zakłócającego konkurencję.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa