24.01.2022

Wykonawco, pamiętaj o dokładnym i precyzyjnym przygotowaniu oferty!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Uzupełnienie treści oferty przez Wykonawcę jest niemożliwe, a Zamawiający nie może wzywać do jej uzupełnienia – przyznała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 grudnia 20201 r. (sygn. akt KIO 3522/21).

 

Temat przedmiotowych środków dowodowych był już poruszany na naszym blogu w 2021 r. (artykuł na ten temat przeczytasz tutaj. W dzisiejszym artykule omówię kwestię możliwości uzupełnienia oferty przez Wykonawcę, a w tym celu pomocne jest niedawne orzeczenie KIO.

 

Potwierdzenie tak, uzupełnienie nie

 

W wydanym wyroku Izba wskazała, że uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych nie może prowadzić do zmiany treści oferty.

 

„Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą ze swej natury służą potwierdzeniu, że oferowany przedmiot dostawy odpowiada wymaganiom przedmiotu zamówienia. Mają one dotyczyć zatem produktu, który jest przedmiotem oferty i potwierdzać jego zgodność z ustalonymi wymaganiami.” (KIO 3522/21)

 

W ocenie KIO, nie może podlegać uzupełnieniu przedmiot świadczenia tj. przedmiot zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie. Jest to bowiem zobowiązanie Wykonawcy stanowiące merytoryczną treść oferty i jako takie nie może być zmieniane.

 

Wykonawcy muszą być ostrożni

 

Zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP, o ile Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, może on wezwać do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie przedmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę.

 

Należy zwrócić uwagę, że wezwanie do złożenia przedmiotowych środków dowodowych może nastąpić, jeśli Zamawiający przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Co jednak istotne, na skutek wezwania nie może dojść do uzupełnienia treści oferty.

 

Podsumowanie

 

Wykonawcy – a więc potencjalni odwołujący i przystępujący w postępowaniu odwoławczym – muszą bardzo ostrożnie i dokładnie przygotowywać składane przez nich oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Błędy, które nie będą mogły zostać uzupełnione, mogą ostatecznie skutkować odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy jako nieodpowiadającej warunkom zamówienia.

 

Kancelaria Szołajski Legal Group pomaga przedsiębiorcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieramy Wykonawców już na etapie weryfikacji specyfikacji warunków zamówienia oraz przygotowania oferty, jak i przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa