11.01.2017

Zachowanie proporcjonalności w opisie dokonywania oceny

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Sposób dokonywania oceny warunków udziału w postępowaniu nie może być dowolnie tworzony przez Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 31 maja 2016 r. stwierdziła, że opis ten musi być proporcjonalny do opisu przedmiotu zamówienia.

„Istota proporcjonalności musi sprowadzać się do odpowiedzi na pytanie, czy warunek nie ogranicza w sposób nieuzasadniony dostępu do zamówienia podmiotom zdolnym do jego należytego wykonania.” – KIO 786/16

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, obowiązująca w prawie zamówień publicznych zasada uczciwej konkurencji, opiera się m.in. na zasadzie proporcjonalności, która stanowi gwarant poszanowania uczciwej konkurencji.

KIO wskazała, że kluczowe dla zachowania warunku proporcjonalności jest utrzymanie odpowiedniej relacji pomiędzy warunkiem a przedmiotem zamówienia!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa