06.06.2018

Żądanie próbek w postępowaniu przez Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z 25 lutego 2018 r. (sygn. akt KIO 245/2018) żądanie przez Zamawiających próbek – niezależnie od ich charakteru i funkcji w danym postępowaniu – jest powszechną praktyką w zamówieniach publicznych.

„Próżno szukać w przepisach regulujących tę materię jakichkolwiek wskazań przemawiających za dopuszczalnością, bądź niedopuszczalnością możliwości zobowiązania Wykonawcy do złożenia próbki.” (KIO 245/2018)

W ocenie Izby – w postępowaniach mających za przedmiot zamówienia określone rodzajowo roboty budowlane, dostawy lub usługi – nie sposób stwierdzić, czy istnieje generalna zasada do niestawiania Wykonawcom wymogu przedstawienia próbki.

Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia próbek. To uprawnienie wynika dodatkowo z Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa