18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zasada dotycząca ścisłej interpretacji przesłanek udzielenia zamówienia z wolnej ręki ma uniwersalny charakter w tym znaczeniu, iż dotyczy ona wszystkich przesłanek zastosowania tego trybu bez względu na to, kiedy zostały wprowadzone do PZP – uznała Krajowa Izba Odwoławcza.

„Zasada przejawia się m.in. w tym, iż objęcie jednym postępowaniem zarówno przedmiotu zamówienia, co do którego ziściły się przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki, jak i przedmiotu, co do którego przesłanki te nie wystąpiły, nie uzasadnia zastosowania do udzielenia takiego połączonego zamówienia trybu z wolnej ręki.” (KIO/KD 31/19)

W uchwale podjętej przez Izbę 30 kwietnia 2019 r. czytamy, że zakaz dokonywania rozszerzającej wykładni przepisów PZP regulujących podstawy stosowania trybu z wolnej ręki przekłada się jednocześnie na konieczność stosowania ścisłej interpretacji przepisów innych ustaw, mających w stosunku do ww. regulacji szczególny charakter.

Kilkukrotnie już zwracałem uwagę w artykułach, że tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki należy stosować wyjątkowo, nie jest to bowiem tryb podstawowy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa