29.11.2021

Zamawiający łamie PZP, odwołanie nieuwzględnione. Czy to możliwe?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Okazuje się, że tak! W wyroku KIO 1417/21 z 7 lipca 2021 r. Izba rozpatrywała sprawę, w której jeden z Wykonawców zarzucał Zamawiającemu złamanie przepisów PZP podczas oceny złożonych ofert. Jak się okazało, Wykonawca miał rację. Mimo to jego odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. Wszystko ze względu na brak interesu Wykonawcy w uzyskaniu zamówienia.

 Możliwość odwołania się od decyzji Zamawiającego pozwala na potwierdzenie, czy wybrana oferta jest faktycznie najbardziej korzystną oraz spełnia wszystkie postawione przez Zamawiającego wymagania. Odwołanie pomaga również w kontrolowaniu, czy cały proces wyboru oferty przebiegał zgodnie z przepisami PZP. Nie jest jednak tak, że odwołanie jest zasadne w każdym przypadku naruszenia tych przepisów.

 

Odwołanie musi chronić interes Wykonawcy

 Jak zauważyła Izba, odwołanie nie jest środkiem służącym przywróceniu ogólnej zgodności postępowania z prawem. To środek ochrony prawnej nakierowany na zabezpieczenie interesu Wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia. Dodatkowo, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, jaką szkodę poniósł lub może ponieść w wyniku naruszeń przepisów ustawy PZP, jakich miał się dopuścić Zamawiający.

Ponadto, Izba zwróciła uwagę, że samo przywrócenie Wykonawcy do postępowania nie powoduje, że ma on szansę na uzyskanie danego zamówienia. Taka sytuacja miała miejsce w powyższej sprawie. Wykonawca wniósł o ponowne przeprowadzenie postępowania ze względu na fakt, że Zamawiający postępował z naruszeniem PZP, jednocześnie jednak w żaden sposób nie podważył pierwotnie wybranej oferty. Z tego powodu Izba uznała, że nie ma sensu przeprowadzania kolejnego postępowania, które ma się zakończyć wyborem tej samej oferty.

Powołując się na przepisy tak starej jak i nowej ustawy PZP Izba wskazała, że brak wykazania legitymacji materialnej stanowi samodzielną przesłankę oddalenia odwołania i prowadzi do braku potrzeby merytorycznej oceny zarzutów.

 

Podsumowanie

Odwołanie ma na celu ochronę interesu Wykonawcy w uzyskaniu danego zamówienia.

Nawet w sytuacji naruszenia zasad postępowania, które nie wpłyną na jego ostateczny wynik, odwołanie może zostać uznane za niezasadne i oddalone ze względu na brak spełnienia przesłanek z art. 505 PZP.

Więcej istotnych informacji dla Wykonawców znajdziesz na naszym portalu KIO24 w dziale Dla Odwołujących. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy we wszelkich sprawach dotyczących zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa