14.02.2018

Zamawiający gospodarzem postępowania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Prawo do określenia warunków udziału w postępowaniu jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie Zamawiającemu. To on bowiem, jest gospodarzem postępowania.

Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 listopada 2017 r. (KIO 2240/17), przychylając się tym samym do ugruntowanej linii orzeczniczej składów orzekających KIO w tym zakresie.

W orzeczeniu Izba stwierdziła, że to Zamawiający jako gospodarz postępowania decyduje, jakie wymogi podmiotowe oraz przedmiotowe muszą spełnić Wykonawcy, chcący uczestniczyć w danym postępowaniu.

„Odwołujący, jako podmiot, który kwestionuje zasadność i prawidłowość opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, winien wykazać, że opisany przez Zamawiającego warunek uniemożliwia lub może uniemożliwić temu właśnie Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu” (KIO 2240/17)

W ocenie KIO, Zamawiający decyduje o treści warunków udziału w postępowaniu, bowiem przysługuje mu uprawnienie do ich sformułowania. Dzięki temu Zamawiający zabezpiecza swoje interesy, gdyż określenie warunków udziału w postępowaniu umożliwia weryfikację Wykonawców pod kątem zdolności do realizacji zamówienia.

Należy jednocześnie pamiętać, aby Zamawiający nie zawyżał warunków udziału w postępowaniu i tym samym nie doprowadził do ograniczenia konkurencyjności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa