14.02.2018

Zamawiający gospodarzem postępowania

Prawo do określenia warunków udziału w postępowaniu jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie Zamawiającemu. To on bowiem, jest gospodarzem postępowania.

Takie stanowisko zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 listopada 2017 r. (KIO 2240/17), przychylając się tym samym do ugruntowanej linii orzeczniczej składów orzekających KIO w tym zakresie.

W orzeczeniu Izba stwierdziła, że to Zamawiający jako gospodarz postępowania decyduje, jakie wymogi podmiotowe oraz przedmiotowe muszą spełnić Wykonawcy, chcący uczestniczyć w danym postępowaniu.

„Odwołujący, jako podmiot, który kwestionuje zasadność i prawidłowość opisanych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, winien wykazać, że opisany przez Zamawiającego warunek uniemożliwia lub może uniemożliwić temu właśnie Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu” (KIO 2240/17)

W ocenie KIO, Zamawiający decyduje o treści warunków udziału w postępowaniu, bowiem przysługuje mu uprawnienie do ich sformułowania. Dzięki temu Zamawiający zabezpiecza swoje interesy, gdyż określenie warunków udziału w postępowaniu umożliwia weryfikację Wykonawców pod kątem zdolności do realizacji zamówienia.

Należy jednocześnie pamiętać, aby Zamawiający nie zawyżał warunków udziału w postępowaniu i tym samym nie doprowadził do ograniczenia konkurencyjności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO