01.02.2017

Zamawiający ma prawo weryfikować wynagrodzenie ryczałtowe

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wynagrodzenia ryczałtowe nie wyłączają uprawnienia Zamawiającego do badania sposobu obliczenia tego wynagrodzenia.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izba Odwoławczej z 23 września 2016 r. (KIO 1681/16)

„fakt, że cena oferty jest ceną ryczałtową, nie oznacza, że nie musi ona spełniać warunków poprawności określonych w art. 89 ust. 1 PZP”.

Cena ryczałtowa nie może być niespójna albo wręcz wewnętrznie sprzeczna, nie obejmować całego przedmiotu zamówienia, być niezgodna z wymaganiami SIWZ, czy zawierać błędne wartości czy błędy w obliczeniu ceny.

Jak czytamy w wyroku KIO,

„zastrzeżenie wynagrodzenia ryczałtowego nie zwalnia Zamawiającego z badania poprawności oferowanego świadczenia oraz ustalenia niewadliwej kalkulacji ceny oferty”.

Jak podkreślono,

„są to obowiązki ustawowe, od których wykonania Zamawiający nie może uchylić się w żaden sposób”.

Zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowiązek szczegółowego badania sposobu ustalania wynagrodzenia ryczałtowego!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa