08.02.2017

Zastrzeżenia Zamawiającego do wyników kontroli Prezesa UZP muszą być umotywowane!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Uprawnienie Zamawiającego do wniesienia zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa UZP „nie materializuje się przez podanie jakichkolwiek informacji, lecz przez umotywowane, czyli uzasadnione stanowisko Zamawiającego bezpośrednio powiązane z wykazanymi przez Prezesa Urzędu naruszeniami”. Takie stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zawarła w uchwale z 18 października 2016 r. (KIO/KD 64/16).

Zgodnie z art. 167 ust. 1 PZP Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wyniku kontroli, ale te zastrzeżenia nie mogą być jakiekolwiek i nieuzasadnione.

Zamawiający składając zastrzeżenia musi przedstawić uzasadnione argumenty związane z zarzutami podnoszonymi przez Prezesa UZP w wynikach kontroli.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa