08.02.2017

Zastrzeżenia Zamawiającego do wyników kontroli Prezesa UZP muszą być umotywowane!

Uprawnienie Zamawiającego do wniesienia zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa UZP „nie materializuje się przez podanie jakichkolwiek informacji, lecz przez umotywowane, czyli uzasadnione stanowisko Zamawiającego bezpośrednio powiązane z wykazanymi przez Prezesa Urzędu naruszeniami”. Takie stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zawarła w uchwale z 18 października 2016 r. (KIO/KD 64/16).

Zgodnie z art. 167 ust. 1 PZP Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do wyniku kontroli, ale te zastrzeżenia nie mogą być jakiekolwiek i nieuzasadnione.

Zamawiający składając zastrzeżenia musi przedstawić uzasadnione argumenty związane z zarzutami podnoszonymi przez Prezesa UZP w wynikach kontroli.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO