04.05.2021

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia charakteryzuje zasada jawności. Są jednak sytuacje, kiedy ze względu na dobro przedsiębiorstwa, na prośbę Wykonawcy, Zamawiający może zataić część informacji dla innych Wykonawców. W jednym z ostatnich wyroków KIO rozważała czy przesłanką do zatajenia może być obawa przed utratą pracownika.

W wyroku KIO 720/21 z 29 marca 2021 r. Izba sprawdzała czy zatajenie informacji nastąpiło zgodnie z prawem. W omawianej sytuacji doszło do zatajenia wyceny wykonania usługi, która w znacznej części była związana z wysokością wynagrodzenia pracownika Wykonawcy. Zdaniem Izby takie zatajenie nie było dopuszczalne i nakazała Zamawiającemu odtajnienie informacji.

Nie można zataić informacji w obawie przed zdrową konkurencją!

Izba uznała, że sama wysokość wynagrodzenia pracownika jest możliwa do oszacowania na podstawie powszechnie dostępnych informacji. Jako przykład wskazała tu fora internetowe, na których można sprawdzić wynagrodzenie pobierane przez równorzędnych specjalistów za podobne zlecenia. Zatajenie informacji byłoby możliwe, gdyby Wykonawca wykazał, że wysokość wynagrodzenia wynika z unikalnej formuły, metodologii lub polityki wynagradzania pracowników w jego firmie. W takiej sytuacji zagrożone byłyby niematerialne dobra przedsiębiorstwa, które zasługują na specjalną ochronę.

Obawa Wykonawcy o utratę pracowników po odtajnieniu ich wynagrodzenia i poprzez to umożliwienie konkurencji składania tym pracownikom korzystniejszych finansowo ofert, nie jest obiektywnie chronionym dobrem gospodarczym. Zdaniem Izby, możliwość składania lepszych ofert pracy jest elementem zdrowej i prawidłowej konkurencji na rynku, umożliwiającej pracownikom otrzymanie wyższego wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Na koniec Izba podkreśliła, że zasada jawności stanowi podstawę postępowania o udzielenie zamówienia. Możliwość weryfikacji wyceny kosztów realizacji zamówienia przez innych Wykonawców stanowi realizację tej zasady. Zapewnia, że wybrany Wykonawca prawidłowo zrealizuje zamówienie i nie będzie w sposób nieuprawniony poszukiwał oszczędności, aby zmieścić się w niedoszacowanych kosztach realizacji zamówienia. Z tego też powodu odstępstwa od tej zasady powinny następować w wyjątkowych sytuacjach.

Podsumowanie

Tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają informacje niedostępne dla innych Wykonawców.

Obawa o potencjalną utratę pracowników nie może stanowić podstawy do utajnienia informacji.

Jawność postępowania zapewnia Zamawiającemu wybór Wykonawcy, który nie będzie musiał sięgać po nieuprawnione środki aby wykonać zamówienie w oszacowanych kosztach realizacji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa