21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W przypadku zamówień publicznych, od momentu przedstawienia oferty przez Wykonawcę do jej wykonania mija tak dużo czasu, że może dojść do zmian w strukturach właścicielskich Zamawiającego. Zdarza się, że w momencie wyboru oferty podmiot zamawiający nie jest już Zamawiającym w świetle PZP. Właśnie taki przypadek analizowała ostatnio KIO.

W postanowieniu z 10 sierpnia 2020 r. (KIO 1299/20) Izba zwróciła uwagę na enumeratywny charakter art.3 PZP, który wymienia kategorie podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy. Oznacza to, że katalog podmiotów nie może być rozszerzony ze względu na okoliczności w ustawie nie wymienione.

Zgodnie z art. 189 ust.2 PZP, KIO odrzuca wszelkie odwołania jeśli w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy. W opisywanym przypadku, w trakcie trwania przetargu Zamawiający dokonał nabycia wszystkich akcji przysługujących Skarbowi Państwa danej spółki. Tym samym wszedł w posiadanie 80 proc. tej spółki. Taka zmiana sprawiła, że Zamawiający nie spełniał już wymagań art. 3 PZP do bycia uznanym Zamawiającym w świetle tej ustawy, a przepisy PZP przestały go obowiązywać.

Nie chcąc wprowadzać zamieszania w trwający przetarg, podmiot zamawiający zdecydował się na dalsze postępowanie tak, jakby przepisy PZP go obowiązywały. Sam podmiot zamawiający, takie postępowanie określił jako przejaw dobrej woli, mający na celu ochronę zasad przejrzystości i konkurencyjności prowadzonego postępowania. KIO przychyliła się do takiego stanowiska.

Problem pojawił się, kiedy doszło do wniesienia odwołania od decyzji Zamawiającego do wyboru Wykonawcy. Izba uznała wtedy, że ze względu na brak spełnienia przez podmiot zamawiający przesłanek art. 3 PZP odwołanie jest bezpodstawne i podlega odrzuceniu.

Wnioski

Zmiana struktur właścicielskich po stronie Zamawiającego nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia musi zostać przerwane. Taka decyzja należy do Zamawiającego.

Kiedy podmiot przestaje podlegać przepisom PZP, powoływanie się na te przepisy w procesie odwoławczym jest bezskuteczne. Odwołanie podlega bezwzględnemu odrzuceniu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa