30.11.2016

Zmowa przetargowa czynem nieuczciwej konkurencji!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zmowa przetargowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami narusza uczciwą konkurencję – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10 czerwca 2016 roku (KIO 858/16; KIO 871/16; KIO 872/16; KIO 873/16; KIO 874/16; KIO 876/16).

„Przetarg o zamówienie publiczne winien być konkurencją jawną i rzeczywistą, każda pozorność w tym zakresie niezależnie od zaistniałego skutku, wypacza zasadę uczciwej konkurencji.”

Zdaniem Izby, porozumienie zawarte pomiędzy przedsiębiorcami, którzy to w normalnych okolicznościach są dla siebie konkurencją jest działaniem sprzecznym z prawem. Tzw. porozumienie w ujęciu horyzontalnym, polega na składaniu ofert przez Wykonawców na poszczególne części zamówienia, tak aby ich oferty ze sobą nie konkurowały. W ten sposób przedsiębiorcy dzielą między siebie przedmiot zamówienia.

Izba orzekła, że takie zachowanie Wykonawców godzi w interes Zamawiającego. Czynności przedsiębiorców i zawarta pomiędzy nimi zmowa wyłącza konkurencję rynkową.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa