30.11.2016

Zmowa przetargowa czynem nieuczciwej konkurencji!

Zmowa przetargowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami narusza uczciwą konkurencję – tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 10 czerwca 2016 roku (KIO 858/16; KIO 871/16; KIO 872/16; KIO 873/16; KIO 874/16; KIO 876/16).

„Przetarg o zamówienie publiczne winien być konkurencją jawną i rzeczywistą, każda pozorność w tym zakresie niezależnie od zaistniałego skutku, wypacza zasadę uczciwej konkurencji.”

Zdaniem Izby, porozumienie zawarte pomiędzy przedsiębiorcami, którzy to w normalnych okolicznościach są dla siebie konkurencją jest działaniem sprzecznym z prawem. Tzw. porozumienie w ujęciu horyzontalnym, polega na składaniu ofert przez Wykonawców na poszczególne części zamówienia, tak aby ich oferty ze sobą nie konkurowały. W ten sposób przedsiębiorcy dzielą między siebie przedmiot zamówienia.

Izba orzekła, że takie zachowanie Wykonawców godzi w interes Zamawiającego. Czynności przedsiębiorców i zawarta pomiędzy nimi zmowa wyłącza konkurencję rynkową.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO