22.11.2016

Nowelizacja prawa zamówień publicznych 2016 - szkolenie w Twojej firmie

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 22. czerwca 2016* wprowadza szereg istotnych zmian dla wykonawców i zamawiających.

Jeśli chcesz poznać nowe regulacje i omówić je z doświadczonym praktykiem zorganizuj szkolenie dotyczące nowelizacji PZP w swojej firmie albo urzędzie.
 

KORZYŚCI

 1. Praktyczna wiedza — na bieżąco stosujemy nowe przepisy, pomagamy dużym podmiotom w prowadzeniu postępowań o wartości kilkudziesięciu milionów złotych
 2. Oszczędność czasu — szkolenie odbywa się we wskazanym przez Ciebie miejscu — twój zespół nie musi jeździć po Polsce, w poszukiwaniu wiedzy
 3. Doświadczony wykładowca — radca prawny z 10-letnim doświadczeniem w obsłudze zamówień publicznych oraz z bogatą praktyką w sprawach prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą


ADRESACI SZKOLENIA: 

Zamawiający i wykonawcy:

 • pracownicy działów zamówień publicznych,
 • kadra kierownicza odpowiedzialna za nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • pracownicy komórek kontrolnych i audytowych
 • koordynatorzy projektów unijnych
 • pracownicy działów sprzedaży przygotowujący oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych


PROWADZĄCY

Marcin Szołajski

Marcin Szołajski

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie pozyskiwania i realizacji Zamówień Publicznych: analiza dokumentacji przetargowej, pomoc w przygotowaniu oferty, udział w negocjacjach Umowy z Zamawiającym, uczestniczenie w procesie realizacji zamówienia. Przeprowadza Klientów przez procedurę odwoławczą przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi.

Jest redaktorem naczelnym portalu KIO24.org.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Badanie i ocena Ofert
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Przetarg Nieograniczony po nowelizacji
 • Dzielenie i Łączenie Zamówień
 • Partnerstwo Innowacyjne – nowy tryb zamówienia
 • Komunikacja z Zamawiającym po nowelizacji
 • Podwykonawcy – nowe zasady badania i oceny
 • Wykluczenie Wykonawcy w świetle nowelizacji
 • Postępowanie odwoławcze po nowelizacji

PO SZKOLENIU

Zamawiający nauczy się:

 1. Stosować nowe tryby zamówienia
 2. Opracowywać SIWZ
 3. Weryfikować ofertę
 4. Zbierać argumenty do KIO.

Wykonawca nauczy się:

 1. Analizować SIWZ
 2. Przygotowywać ofertę
 3. Wypełniać JEDZ
 4.  Zbierać argumenty do KIO

Certyfikat — każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez KIO24.

* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020)

Zapytaj o termin i cenę

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

Wiadomość wysłana pomyślnie.

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.

Podziel się artykułem