Analiza zasadności składanych przez wykonawców oświadczeń

Analiza zasadności składanych przez wykonawców oświadczeń o zastrzeżeniu elementów oferty, jako tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zastrzeganie pism, jako stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest uprawnieniem wykonawców. Niejednokrotnie jednak sprawia zamawiającym wiele trudności.

Na zamawiającym spoczywa odpowiedzialność w zakresie ewentualnego odtajnienia informacji, dlatego należy te kwestie badać bardzo wnikliwie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, skuteczne pomagamy dokonywać interpretacji pism sporządzanych przez wykonawców. Udzielamy wsparcia w podjęciu decyzji dotyczącej przychylenia się (bądź też nie) do zastrzeżenia dokonanego przez wykonawcę.

Marcin Szołajski
Opiekun klienta

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych.

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa